Adresář

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224435961
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224434961
MUDr. David Alan Kardiologická klinika
Meritxell Alberich-Jorda, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
Natividad Alquezar Artieda Klinika dětské hematologie a onkologie
prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. Ústav farmakologie
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224436801
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241062050
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení pro web a média 224435851
Mgr. Jana Andresová Sekretariát děkanátu
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224435387
JUDr. Iveta Aubrechtová Sekretariát děkanátu
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Růžena Báčová Ústav farmakologie
Mgr. Marina Bakardjieva Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Violeta Bakardjieva - Mihaylova Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Jan Balko Ústav patologie a molekulární medicíny
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224439123
MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. Ústav fyziologie
Ing. Michaela Banszelová Ústav anatomie
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224432253
MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie
Vladimíra Bedřichová Klinika dětské hematologie a onkologie
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN
MUDr. Anežka Bělohlávková Klinika dětské neurologie
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224425402
Helena Bendová Pediatrická klinika
MUDr. Barbora Beňová Klinika dětské neurologie
MUDr. Michal Beran, Ph.D. Ústav soudního lékařství
Mgr. Martin Bezdíčka Pediatrická klinika
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224438251
Blanka Bit Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
Mgr. Petr Bitnar Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. Ústav farmakologie 257296451
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224432056
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Dětská psychiatrická klinika
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí
Simona Böhmová Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Marcel Bochin Ústav neurověd
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 224436801
MUDr. Jiří Bonaventura Kardiologická klinika

Stránky