Historie fakulty

Dětská nemocnice a budova, v níž v současnosti sídlí ředitelství FNM a děkanát 2. lékařské fakulty. Foto: FNM.

Univerzitu Karlovu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám.

Lékařská (medicínská) fakulta byla součástí univerzity hned od samého jejího založení. Vládním nařízením, kterému předcházela několikaletá snaha předních pražských pediatrů (mezi ně patřili např. prof. Houštěk, dr. Kůta, prof. Kubát, prof. Lukáš, prof. Procházka, prof. Švejcar), z 27. listopadu 1953 (se zpětnou platností od 1. září 1953), byly z jediné pražské lékařské fakulty vytvořeny fakulty tři – mezi nimi i Fakulta dětského lékařství. Výuka probíhala zejména ve fakultních nemocnicích Pod Petřínem a v Motole. Listopadové události roku 1989 přinesly nejen v životě univerzity mnoho změn. Krom jiného došlo v roce 1990 ke změně názvu fakulty na současný název 2. lékařská fakulta.

MUDr. Michal Pelíšek

Zdroj: Koutecký, Josef: Spondeo ac polliceor – Slavnostně slibuji, Triton: Praha 2003.

Více o historii Univerzity Karlovy v Praze se dozvíte na webu univerzity.


Vydáno: 17. 12. 2001 / Poslední aktualizace: 2. 5. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.