Počty studentů

Počty studentů v akademickém roce 2018/2019

(stav k 31. 10. 2018)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci počet kruhů ženy muži celkem samoplátci počet kruhů ženy muži ostatní stážisté celkem  
1. ročník 2 131 40 4 10 93 82 175 87 6 44 43   262  
2. ročník 3 136 31 6 10 103 70 173 46 4 18 28   219  
3. ročník 4 123 39 4 8 90 76 166 52 4 26 26   218  
4. ročník 4 137 27 4 8 86 82 168 40 3 21 19   208  
5. ročník 1 117 43 3 8 114 49 163 44 3 18 26 32 207  
6. ročník   96 20 8 8 80 44 124 25 2 16 9   149  
7. ročník   6       2 4 6 1     1   7  
                            1270 češi a ZS
celkem 14 746 200 29   568 407 975 295   143 152 32 1302 i Erasmus
Navazující studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci ženy muži celkem
1. ročník 1 27 1   20 8 28
2. ročník 6 22 1   22 1 23
3. ročník 4 5     3 2 5
celkem 11 54 2   45 11 56
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci ženy muži celkem
1. ročník   31 1 1 24 9 33
2. ročník 1 29 1   23 7 30
3. ročník 2 29     22 7 29
4. ročník 2 2     1 1 2
celkem 5 91 2 1 70 24 94
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci ženy muži ostatní stážisté celkem
1. ročník   38 3   36 5   41
2. ročník 1 18   1 18 1 1 19
3. ročník 1 12   1 11 2   13
celkem 2 66 3 2 64 7 1 71
Univerzita třetího věku – Význam prevence v medicíně
ročník celkem ženy muži
1. ročník 90 82 8
2. ročník 70 66 4
celkem 160 148 12
Celkové počty
Mgr.  
VL čj 975
VL aj 295
celkem 1270
NMgr. 56
Bc. 166
ostatní stážisté 33
celkem 1525
Doktorské studijní programy v biomedicíně
forma studia počet
prezenční 184
kombinovaná 186
celkem 370

(k 1. 10. 2018)

 

  

Vydáno: 8. 11. 2017 / Poslední aktualizace: 15. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.