Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF-alpha production in antigen-presenting cells from patients with X-linked agammaglobulinemia.

Sochorová K, Horváth R, Rožková D, Litzman J, Bartůňková J, Šedivá A, Špíšek R. Blood, 2007 Mar 15;109(6):2553–6

Vědci z Ústavu Imunologie odhalují nový jev v imunitní odpovědi

Sochorová K, Horváth R, Rožková D, Litzman J, Bartůňková J, Šedivá A, Špíšek R.
Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF-alpha production in antigen-presenting cells from patients with X-linked agammaglobulinemia.
Blood, 2007 Mar 15;109(6):2553–6.

 
Mimořádný publikační úspěch se podařil výzkumnému týmu pod vedením dr. Radka Špíška a prof. Anny Šedivé z Ústavu Imunologie, UK 2. LF a FN Motol. V březnovém čísle časopisu Blood, oficiálního časopisu Americké společnosti pro hematologii (impakt faktor 10,1), vyšel článek, kde popisují dosud neznámý defekt ve funkci antigen prezentujících buněk u pacientů s X vázanou agamaglobulinémií (XLA). U této primární imunodeficience je postižen gen kódující Brutonovu tyrosin kinázu (Btk). Tento enzym je klíčový pro vývoj B lymfocytů. Při absenci Btk chybí v krvi pacientů B lymfocyty, následně nedochází k produkci protilátek a pacienti trpí opakovanými bakteriálními infekcemi.
 
Kromě B lymfocytů je Btk také exprimována v dalších buněčných populacích, jako jsou například myeloidní buňky. O funkci Btk v těchto buňkách je v současné době známo jenom velmi málo. V práci publikované v tomto článku dr. Klára Sochorová, doktorandka z Ústavu imunologie, studovala aktivaci antigen prezentujících buněk pacientů s XLA po stimulaci různými infekčními stimuly. Zatímco většina stimulátorů vedla k aktivaci, která byla podobné intenzity jako u zdravých dárců, antigen prezentující buňky pacientů s XLA nebyly schopny plnohodnotné aktivace po stimulaci virovou jednovláknovou RNA.
 
Z klinického hlediska je velmi zajímavé, že i při pravidelné substituci protilátek trpí pacienti s XLA často chronickými a nebezpečnými infekcemi enteroviry (coxsackie, polioviry, echoviry), které právě jednovláknovou RNA obsahují. Zdá se tedy, že nedostatečně aktivované antigen prezentující buňky u pacientů s XLA nejsou schopny specificky aktivovat imunitní odpověď proti virům, které obsahují jednovláknovou RNA.
 
Kromě toho, že byla tato práce přijata do nejprestižnějšího hematologického časopisu, byl tomuto článku také věnován komentář, který je k dispozici zde.
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/109/6/2273#B8
 
Autorem komentáře je prof. O. Levy z Children´s Hospital z Harvard Medical School, který se danou problematikou zabývá a svůj komentář doplnil obrázkem, který velmi jasně znázorňuje studované signální cesty v buňce prezentující antigen.
 


 

Hned po zveřejnění článku se v databázi PubMed objevil odkaz na další komentář, který hodnotí zmíněný článek v systému „Faculty of 1000“, kde jsou předními vědci v daném oboru uveřejněna upozornění na zvláště zajímavé články, přinášející nové poznatky.
 
Komentář „Faculty of 1000“ naleznete zde.
http://www.f1000biology.com/article/id/1069801/evaluation

Vydáno: 15. 6. 2007 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK