Systematická recenze literatury a meta-analýza prospektivních randomizovaných studií hodnotících vliv jednorázové aplikace cytostatika do močového měchýře u pacientů po transuretrální resekci povrchových nádorů měchýře

Systematic Review and Individual Patient Data Meta-analysis of Randomized Trials Comparing a Single Immediate Instillation of Chemotherapy After Transurethral Resection with Transurethral Resection Alone in Patients with Stage pTa-pT1 Urothelial Carcinoma

Sylvester RJ, Oosterlinck W, Holmang S, Sydes MR, Birtle A, Gudjonsson S, De Nunzio C, Okamura K, Kaasinen E, Solsona E, Ali-El-Dein B, Tatar CA, Inman BA, N'Dow J, Oddens JR, Babjuk M. European Urology. 2016 Feb;69(2):231–44. doi: 10.1016/j.eururo.2015.05.050. Epub 2015 Jun 16. IF: 14.976

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Publikaci představuje senior autor prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Studie přináší dosud největší meta-analýzu dat od všech pacientů zařazených do prospektivních randomizovaných studií, které hodnotily přínos jednorázové aplikace cytostatika do měchýře po endoskopické resekci u pacientů s povrchovými nádory měchýře. Analýza dat 2278 pacientů potvrdila, že podání léčby vede ke snížení rizika recidivy onemocnění zhruba o 14 %. Studie rovněž hodnotila faktory známé ve chvíli, kdy o aplikaci rozhodujeme. Přináší to tedy možnost zpřesnění indikačních kritérií v budoucnu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26091833

Vydáno: 27. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková