Motolský parník – nejen pro absolventy!

Letos vyplouvá 20. 6. 2009 ve 20.00 od Štefánikova mostu z Dvořákova nábřeží parník Czechia na čtyřhodinovou plavbu. Letos nejen pro absolventy! Přijďte, jste srdečně zváni!
 
Společenská akce na parníku je jednou z nejdelších studentských tradic na naší fakultě. Přesné datum, kdy vyplouval první parník se studenty 2. lékařské fakulty mezi vlny Vltavy, se mi zjistit nepodařilo. S jistotou však mohu říci, že mnoho let se o tuto akci staral dnes již bývalý studentský spolek 2. LF „Laterna Medica“. Tentokrát si organizaci „parníku“ spolu s důvěrou pana děkana Ondřeje Hrušáka (děkujeme za ni) vzal do rukou nový studentský spolek nejlepší lékařské fakulty v Čechách, Motolák, a ve spolupráci s absolventkou MUDr. Markétou Urbanovou se postarali o to, že už není primárně jen záležitostí čerstvých absolventů fakulty. Název „Předpromoční“ nebo „Absolventský“ se změnil na „Motolský“, a dává tak zjevně najevo, že jsou vítaní jak absolventi, tak i studenti, pedagogové, přátelé fakulty, či dokonce uchazeči, kteří se chtějí ujistit, že na lékařské fakultě jsou lidé, kteří se umí odvázat a dobře bavit.

 
Kapacita parníku Czechia je úctyhodná, neboť patří mezi největší a nejmodernější lodě na Vltavě, takže se žádný absolvent nemusí bát, že mu někdo mladší vyfoukne místo. Věřím, že i v čase zkoušek si najdete čas na vzájemný „social grooming“, který je neodmyslitelnou součástí studia medicíny.

 
Přesto, že je parník již pro všechny, budeme velmi rádi, pokud se ho zúčastní čerství absolventi, přijdou se rozloučit se svými pedagogy a přáteli z fakulty a užijí si poslední společnou akci pořádanou fakultou pro ně jako pro studenty.
 
S pozdravem studentský spolek Motolák.

 
Plakát s pozvánkou a s dalšími informacemi o Motolském parníku (odjezd, vstupenky) je zde. V případě jakýchkoliv dotazů pište na .
 
Pro ty modernější je tady možnost potvrdit svou účast na facebooku v události Motolský parník 2009 a pozvat na parník další přátele.
 
-rh- a -az-

Vydáno: 4. 6. 2009 / Poslední aktualizace: 15. 6. 2009 / Odpovědná osoba: MUDr. Jana Djakow