Děkan 2. lékařské fakulty byl oficiálně jmenován

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima předal 26. února jmenovací dekret pro další funkční období 2018–2022 děkanovi 2. lékařské fakulty prof. Vladimíru Komárkovi.

Fotografie: Vladimír Šigut (RUK)

Vydáno: 5. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.