V Londýně se konala konference s udílením cen Czech Heart Day

Na snímku prof. Milan Šamánek (zcela vpravo) a prof. Jan Marek (druhý zprava)

S cílem představit a prohloubit spolupráci českých a britských kardiologů se 25. října na českém velvyslanectví v Londýně konala konference Czech Heart Day. Konference představovala jednu ze součástí série Czech Week in London k příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa.

Jak na úvod poznamenal velvyslanec Libor Sečka, těší se čeští lékaři a zejména kardiologové ve Spojeném království vynikající reputaci; vrcholem programu bylo udělení cen osobnostem, které zavedly přelomové léčebné metody a zároveň se podílely na vytvoření úzké spolupráce mezi Čechy a Brity. K účastníkům a zároveň oceněným patřili mimo jiné prof. Milan Šamánek, dlouholetý přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FNM, nebo legenda oboru prof. Jaroslav Stark; akci organizoval prof. Jan Marek, absolvent Fakulty dětského lékařství (2. LF), nyní působící v londýnské Great Ormond Street Hospital; 2. lékařskou fakultu reprezentoval současný přednosta Dětského kardiocentra prof. Jan Janoušek.

V příloze naleznete program s profily účastníků, níže můžete zhlédnout reportážní video anebo si rozkliknout fotogalerii.

Prof. Jan Janoušek. Fotografie: Czech Heart Day
Vydáno: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.