Konference Frigyes Koranyi Science Forum 2018 se zúčastnili i Češi

Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. (Interní klinika 2. LF UK a FNM), píše o mezinárodní studentské konferenci v Budapešti, které se účastnil jako člen hodnoticí komise, a vyzývá k účasti v dalších ročnících. Soutěže se zúčastnil se svým příspěvkem i student Petr Kala.


Dne 8. 3. 2018 jsem se zúčastnil jako hodnotitel mezinárodní studentské konference Frigyes Koranyi Science Forum 2018 v Budapešti. Jednalo se o soutěž studentů medicíny v oblasti klinického i experimentálního výzkumu. Zúčastnilo se přibližně 60 studentů, vybraných na základě předem zaslaných abstraktů v angličtině. Studenti měli za úkol připravit pětiminutové sdělení formou přednášky, a současně připravit i klasický poster. Oficiálním jazykem byla angličtina.

Sdělení byla rozdělena do šesti sekcí (Cardiovascular Diseases, Drug Development and Effects, Neurodegenerative Diseases, Translational Medical Research, Clinical Research, Medical Imaging). Bezprostředně po každé sekci byl vyčleněn přibližně 45minutový blok pro maximálně tříminutové diskuse u jednotlivých posterů. Každý blok řídila 3–5členná mezinárodní komise, která hodnotila jednotlivé příspěvky a vedla diskusi u posterů. Celkově přednášky soutěžících hodnotilo více než 20 přítomných mezinárodních hodnotitelů. Soutěžili studenti 4.–6. ročníku, nejednalo se tedy ještě o zcela samostatný výzkum, ale především o prezentaci výsledků skupiny, ve které pracovali. I přesto bylo co hodnotit – znalost dané problematiky, práci s daty, a v neposlední řadě i styl a kvalitu prezentace. Sdělení naprosté většiny studentů měla velice dobrou úroveň.

Většinu soutěžících tvořili studenti z Maďarska (přibližně 45), další účastníci byli z Chorvatska, Japonska, Polska, Rumunska, Řecka a Ukrajiny. Za Českou republiku se zúčastnil Petr Kala, student 6. ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v sekci kardiovaskulárních onemocnění (Effect of ACE inhibition combined with blockade of soluble epoxide hydrolase on the course of congestive heart failure in a rat model). I když se v takto nabité konkurenci neumístil mezi prvními pěti, jeho sdělení bylo velice dobře ohodnocené a rozhodně se mezi ostatními soutěžícími neztratil. Cena pro prvních pět soutěžících byla účast na 13. RECOOP HST (Regional Cooperation in the Fields of Health, Science and Technology) sympoziu v Záhřebu.

Doc. Jan Piťha druhý zleva, Petr Kala vpravo. Fotografie na této straně: Archiv Jana Piťhy.

Jistě by bylo skvělé, kdyby se do této soutěže hlásili i další studenti z naší fakulty a zapojili se do této velice kvalitní mezinárodní akce, která se zřejmě bude každoročně opakovat. Většina finančních prostředků pro vybrané studenty je hrazena organizátory.

Případné zájemce o podrobnosti z této již proběhlé akce si dovolujeme směrovat na následující adresu:
https://www.cedars-sinai.edu/Research/Research-Administration/Recoop/Documents/Abstract-Book-RECOOP---Frigyes-Koranyi-Science-Forum-2018-Final-0312.pdf

doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 3. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.