Aktuality

0

Dvě vybrané uchazečky získají stipendium ve výši 160 tisíc Kč pro každou z nich. Podrobnosti v příloze.

0

V průběhu července a srpna probíhá postupné stěhování pracovišť v rámci budov v areálu na Plzeňské ulici. Dochází i k přesunům některých kanceláří mezi Žížalou a novou budovou; naopak jiná pracoviště se stěhují do uvolněných prostor v Žížale.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2019 lze podávat do 1. října.

0

Zápisy se uskuteční ve dnech 23.–24. 9. 2019...

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
0

V pátek 5. července 2019 zemřel prof. Josef Koutecký, mimořádná osobnost české medicíny. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 13. července 2019 v 11.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 8. 2019.

0

Oddělení komunikace a vnějších vztahů hledá kolegu/kolegyni na pozici webeditora a správce sociálních sítí.

0

Pro jeden z nejlépe hodnocených fakultních webů www.lf2.cuni.cz hledáme kolegu/kolegyni na pozici správce a programátora.

Stránky