Aktuality

0

Je nám ctí pozvat vás na promítání filmu Epidemie svobody. Promítání proběhne pod záštitou organizace Člověk v tísni a projektu „Promítej i Ty!“ Ke snímku jsme si dovolili pozvat hosta z oblasti pediatrie, MUDr. Zemánkovou. Momentálně jsou v jednání i další hosté. Epidemie svobody je dokumentární film od českých autorů, který nahlíží na problematiku povinného očkování z pohledu rodičů, kteří jsou proti očkování, a zároveň autory tohoto snímku. Promítání proběhne v Pelouchově posluchárně na Plzeňské ve středu 28. března od 19.00.

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK hledá zájemce o vědeckou práci a Ph.D. studium na projektu: „Úloha změněné renální vaskulární reaktivity v rozvoji renální dysfunkce a její následná role v progresi chronického srdečního selhání: preklinické studie na zvířecích modelech“. Podrobnosti v příloze.

0

The event takes place on 29 May at the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Five Second Faculty students who send a motivation letter can participate free of charge.

0
0

Mezinárodní popularizační soutěž – jde o prezentaci vědeckých projektů/nápadů během tří minut v angličtině před odbornou mezioborovou porotou a publikem. Zájemci se mohou hlásit do 8. dubna.

0

Přijďte 28. 3. na druhý seminář o vytváření alertů v PubMedu.

0

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy mohou žádat o přidělení tzv. startovacích bytů. Žádost musí podpořit vedení fakulty, nejzazším termínem pro podání na 2. lékařské fakultě byl stanoven 15. duben 2018...

0

Wakayama (Japonsko), Soul (Jižní Korea), Nižnij Novgorod (Rusko)

Stránky