Zápis do prvních ročníků

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na nové skvělé studenty!

Zápis do prvních ročníků se bude konat v úterý 4. července 20179 hod., náhradní termín bude v pondělí 10. července 20179 hod.

Zápis studentů přijatých v doplňovacím řízení se koná ve středu 16. srpna 2017 9 hod.

Zápisy proběhnou v Pelouchově posluchárně v budově teoretických ústavů „Žížala“ v kampusu 2. LF UK Plzeňská (Plzeňská 130/221, Praha 5, Google maps).

Při zápisu předáme přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně, můžete na základě plné moci pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede.

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti;
  • psací potřeby;
  • 2 fotografie (průkazové);
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (studenti navazujícího magisterského studia Fyzioterapie úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu). Studenti, kteří Bc. studium ukončili letos a ještě neobdrželi diplom, donesou k zápisu potvrzení o ukončení studia vydané studijním oddělením příslušné fakulty.

Bez těchto dokumentů vás bohužel nebudeme moci zapsat.
 

Úvodní soustředění v Dobronicích proběhne ve dnech 13.–16. 9. 2017 a 16.–19. 9. 2017.
Platba 1300 Kč převodem na účet po zápisu.

Těšíme se na vás!

Vydáno: 20. 6. 2017 / Poslední aktualizace: 10. 7. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová