Vyhlášení doplňovacího řízení

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u těchto studijních programů:

magisterský studijní program Všeobecné lékařství: z 209 bodů na 205 bodů, tj. přijato dalších 35 studentů;

navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie: ze 155 bodů na 151 bodů, tj. přijato dalších 9 studentů;

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie: ze 161 bodů na 151 bodů, tj. přijato dalších 17 studentů;

bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra: ze 96 bodů na 63 bodů, tj. přijato dalších 18 studentů.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vydáno: 10. 7. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová