Věstník MZ 2015, částka 5, Květen 2015

Ke dni 20. 5. 2015  byly ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015) vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie.

Plné znění věstníku je k dispozici zde.

Vydáno: 25. 5. 2015 / Odpovědná osoba: Bc. Kateřina Hřebcová