Termíny přijímacího řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2018/19

Oborové rady

Neurovědy
4. června 2018 ve 13.00
25. června 2018 ve 14.15 – náhradní termín
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2

Fyziologie a patofyziologie člověka
4. června 2018
26. června 2018 – náhradní termín
Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Zobrazovací metody v lékařství
5. června 2018
26. června 2018 – náhradní termín
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

Farmakologie a toxikologie
6. června 2018
13. června 2018 – náhradní termín
Purkyňův ústav 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2

Biochemie a patobiochemie
6. června 2018
20. června 2018 – náhradní termín
Děkanát 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

Biologie a patologie buňky
7. června 2018
14. června 2015 – náhradní termín
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
13. června 2018
27. června 2018 – náhradní termín
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2

Biomedicínská informatika
13. června 2018
28. června 2018 – náhradní termín
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2

Imunologie
13. června 2018
28. června 2018 – náhradní termín
Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, Praha 2

Preventivní medicína
29. června 2018
9. července 2018 – náhradní termín
Děkanát  3.  LF UK, Ruská 87,  Praha 10

Vydáno: 4. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková