Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2018/19

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D – dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

1. 5. 2019 Svátek
 
3. 5. 2019 Mobilní aplikace pro diabetes
MUDr. L. Petruželová, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
3. 5. 2019

Kam směřuje genetika dědičných forem diabetu

Doc. Š. Průhová, Ph.D.

Pediatrická klinika
 

8. 5. 2019 Svátek
 
6. 5. 2019

Anička, která stále jezdí v kočárku

MUDr. E. Flachsová

Pediatrická klinika
 

13. 5 . 2019

Recidivující virové insekty?

MUDr. E. Arltová

Pediatrická klinika
 

15. 5. 2019

Tracheotomie u dětí

MUDr. Germertová

Klinika dětské ORL
 

17. 5. 2019

Genetické příčiny malformací kortikálního vývoje

MUDr. B. Beňová

Klinika dětské neurologie

 

20. 5. 2019

Kardiologická kazuistika

MUDr. J. Kovanda

Dětské kardiocentrum FNM
 

22. 5. 2019

Astma bronchiale – nové postupy 1.část

Prof. P. Pohunek, CSc.

Pediatrická klinika
 

24. 5. 2019

Astma bronchiale – nové postupy 2.část

Prof. P. Pohunek, CSc.

Pediatrická klinika
 

Vydáno: 12. 9. 2018 / Poslední aktualizace: 17. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor