Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2017/18

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

16. 10. 2017 Chlapec s divnou nohou
MUDr. N. Šimánková
Pediatrická klinika
 
18. 10. 2017 Rizikové faktory vzniku a průběhu zánětlivých střevních onemocnění u dětí
MUDr. O. Hradský, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
20. 10. 2017 Chirurgické řešení vysokého vzrůstu? Epifyseodéza
RNDr. D. Zemková, CSc.
Pediatrická klinika
 
23. 10. 2017 Vyléčen rukou zákona
MUDr. V. Neuman
Pediatrická klinika
 
25. 10. 2017 IgA nefropatie u dětí v českém registru renálních biopsií
MUDr. A. Kolský
FNKV
 
27. 10. 2017 Kasuistika z Tádžikistánu / A case from Tadjikistan
prof. J. Lebl, CSc.
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 22. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 20. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor