Semináře Dětské psychiatrické kliniky v letním semestru 2016/2017

Semináře probíhají od 13.00 ve stážovně, pavilon 8

2. 3. 2017 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém věku a časném dětství
prim. Mgr. Zuzana Kocábová
Oddělení klinické psychologie FN Motol, Praha
 
23. 3. 2017 3D skenování jako model digitální fenotypizace
prim. MUDr. Markéta Havlovicová, Mgr. Veronika Moslerová
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
27. 4. 2017 Novinky v prevenci a léčbě poruch příjmu potravy
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 
25. 5. 2017 Obsedantně kompulzivní porucha v dětství
MUDr. Veronika Oehmová
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Psychiatrické nežádoucí účinky při léčbě kortikoidy
MUDr. David Kolouch
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 

 Praha, 1. 2. 2017

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vydáno: 1. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor