Program seminářů Interní kliniky

leden–březen 2018

10. 1. Akutní krvácení do GIT
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
24. 1. Kuriózní případy v diabetologii
MUDr. Martina Tuháčková
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
Mechanické projevy strumy se známkami thyreotoxicity
MUDr. Šárka Malá
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
7. 2. EKG pro klinickou praxi
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
21. 2. Křehký pacient a dialýza
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
7. 3. Laboratorní diagnostika infekčních onemocnění
MUDr. Monika Fejerová
Interní klinika – Infekce 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
21. 3. Péče o vnitřní prostředí u kriticky nemocných
MUDr. Jan Masopust
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 27. 12. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká