Přijímací řízení do doktorského studia 2017/2018

Oborové rady

Biochemie a patobiochemie
1. června 2017
15. června 2017 – náhradní termín
Děkanát 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

Neurovědy
5. června 2017
19. června 2017 – náhradní termín
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2

Fyziologie a patofyziologie člověka
5. června 2017 – řádný termín
26. června 2017 – náhradní termín
Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Experimentální chirurgie
6. června 2017
Konkurzní místnost v přízemí ředitelství FN Motol, V Úvalu 84 Praha 5

Zobrazovací metody v lékařství
6. června 2017
27. června 2017 – náhradní termín
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

Biologie a patologie buňky
8. června 2017
15. června 2017 – náhradní termín
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2

Preventivní medicína
14. června 2017
29. června 2017 – náhradní termín
Děkanát  3.  LF UK, Ruská 87,  Praha 10

Biomedicínská informatika
20. června 2017
4. července 2017 – náhradní termín
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2

Imunologie
22. června 2017
29. června 2017 – náhradní termín
Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
28. června 2017
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2

Vydáno: 26. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková