Podzimní koncert 25. října 2017 v 18.30

Srdečně zveme na tradiční slavnostní koncert 2. lékařské fakulty a FN Motol. Ve Velké aule Karolina tentokrát vystoupí Panochovo kvarteto.


Panochovo kvarteto bylo založeno v roce 1968. Soubor klade velký důraz na českou hudbu, zvláště na tvorbu A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů, L. Janáčka, ale i na tvorbu českých soudobých autorů. Rozsáhlý repertoár kvarteta zahrnuje mnoho skladeb vídeňských klasiků.

Na programu vystoupení v Karolinu bude Smyčcový kvartet G dur K.s. 80 „Lodi“ W. A. Mozarta, Smyčcový kvartet Es dur op. 125 č. 1 Fr. Schuberta a 1. smyčcový kvartet e moll „Z mého života“ B. Smetany.

„Rádi bychom věnovali naše vystoupení panu prof. Kouteckému, s nímž sdílíme po dlouhá léta upřímnou a úzkou náklonnost. Věnování a poděkování patří také samozřejmě současnému děkanovi prof. Vladimíru Komárkovi i všem  příznivcům vážné hudby 2. LF UK. Osobnostem, které  s láskou pečují o zdárný vývoj naší nastávající lékařské elity. Upřímně a s úctou obdivujeme výjimečnost jejich poslání a moc si vážíme jejich práce, jež zrcadlí úsměv, radost, jiskru a štěstí v očích pacientů,“ uvedl Jiří Panocha, zakladatel a primárius souboru.

Vydáno: 7. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 20. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková