Odborná praxe – pro lékaře, kteří se připravují k atestacím dle podmínek z roku 2005

Do specializačního vzdělávání se, dle stanoviska MZ ČR ze dne 18. 2. 2013, započítává veškerá povinná praxe absolvovaná na neakreditovaných pracovištích nejpozději do 31. 3. 2013. Odborná praxe uchazeče postupujícího podle vzdělávacího programu z roku 2005 absolvovaná na neakreditovaném pracovišti po tomto datu nebude do specializačního vzdělávání započtena.

Vydáno: 6. 3. 2013 / Odpovědná osoba: Jaroslava Anýžová