Nové logbooky

Logbooky pro lékaře ve specializačním vzdělévání

Logbooky pro lékaře zařazené do specializačního vzdělávání na 2. LF UK jsou k dispozici na Oddělení specializačního vzdělávání.

Logbooky jsou zpoplatněny částkou 200,– Kč. Platbu zasílejte na účet 37530021/0100, variabilní symbol 56301. Na základě kopie bankovního příkazu vám bude logbook zaslán poštou na vaši kontaktní adresu, případně je možné si jej vyzvednout na Oddělení specializačního vzdělávání.

Upozornění: do příkazu k úhradě (info pro příjemce) uvádějte, prosím, jméno plátce za logbook.

Vydáno: 30. 5. 2012 / Poslední aktualizace: 6. 10. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová