Nabídka stipendijního programu studentům lékařských fakult

Rada Kraje Vysočina přijala dne 21. 3. 2017 „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)“.

Kraj Vysočina, stejně jako ostatní kraje, řeší nedostatek lékařů ve zřizovaných nemocnicích. Shora zmiňovaná pravidla umožňují studentům lékařských fakult již od úspěšného zakončení druhého ročníku určeného studijního programu požádat o zařazení do stipendijního programu.

Plné znění stipendijního programu najdete v příloze. Stipendijní program je též uveřejněn na stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz – zdravotnický portál. Kontaktní osobou je paní Jana Šimková, e-mail , tel. 564 602 459.

Vydáno: 12. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková