Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků

30. 6. 2017 byla vyhlášena výzva z OP VVV č. 2_16_026 „Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků“.

Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. K tomuto projektu se rozhodla 2. LF UK přistoupit. Jedná se o vědecké pobyty v rozsahu 6–24 měsíců, s ohledem na administraci a závazné indikátory projektu preferujeme výjezdy s délkou trvání alespoň jeden rok.

V případě, že se chcete zapojit do projektu, zašlete vaše návrhy konkrétních příjezdů a výjezdů (nikoliv konkrétní jména, ale pozici výzkumníka dle níže uvedené aktivity), nejpozději do 11. 8. mailem na adresu Ing. R. Bourahi . (Fakulta je povinna do 18. 8. pro RUK konkretizovat své požadavky.)

Podrobná pravidla výzvy můžete najít na adrese:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-1.

Případné dotazy směřujte prosím na Ing. Bourahi.

Vydáno: 25. 7. 2017 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska