Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rok se s rokem sešel a my si vás dovolujeme pozvat na další ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Organizátorem je tentokrát Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, termín konání je 6.–7. února 2017.

Užším tématem XVI. ročníku konference je Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. Chceme diskutovat o tom, jaké máme cesty k porozumění, jak je v konkrétním případě volíme, jak se nám co osvědčilo. Zajímat nás bude nejen jak porozumět textu už vytvořenému (a text má pro nás v tomto případě velmi široký význam – může to být i znak, obrázek, vzoreček, tón aj.), ale také jak interpretovat náš text, aby příjemce sdílel „náš“ význam. Vítáme příspěvky teoretické i praktické, především oceníme příklady dobré i špatné praxe.

A protože téma interpretace a porozumění je podstatné napříč všemi obory, nejen pro tzv. duchovědy, zveme zvídavé vědce všech oborů. Velmi rozmanité a zajímavé budou také vyzvané přednášky. Věříme také, že jsme připravili přitažlivý doprovodný program.

Bližší, průběžně aktualizované informace najdete na webových stránkáých konference zde: http://qak.upol.cz/.

Těší se na vás organizační výbor
Alena Kajanová, Hana Konečná, Markéta Sudová, Ondřej Doskočil, Tomáš Mrhálek a Zdeněk Žalud

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
tel.: 420 389 037 660

www.zsf.jcu.cz

Vydáno: 1. 9. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.