0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019–2022

0

Navštivte výjimečný kurz Sekce dětské a dorostové psychiatrie, který se zaměří na prevenci duševních poruch u dětí a dospívajících a podporu lidí s poruchami autistického spektra. Koná se 23. 7. 2018.

0

Univerzita Karlova nabízí možnost získání kvalitních zahraničních výzkumníků, absolventů Ph.D. studia na pozici akademických pracovníků s možností nástupu od 1. ledna 2019...

0
0
0

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

0

Pořádá IPSC.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol