Přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě

Stejně jako v minulých letech proběhne v první polovině příštího roku přípravný kurz k přijímacím zkouškám na naši fakultu pro zájemce z řad maturantů 2019, resp. pro uchazeče o studium v akademickém roce 2019/2020.

Přípravný kurz proběhne ryze e-learningovou formou (tedy „přes Internet“) bez vaší přítomnosti v Praze-Motole. Kurz je proto vhodný pro zájemce o studium na lékařských fakultách, kteří se nemohou zúčastnit prezenčních kurzů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, zejména ze Slovenska (výuka probíhá v češtině). Výuka každého předmětu bude sestávat z 12 lekcí tematicky odpovídajících okruhům otázek v přijímacím řízení. Každá lekce bude trvat 90 minut a její součástí bude studijní materiál a procvičovací test k probranému tématu. Během celé lekce bude možno komunikovat s vyučujícím prostřednictvím diskusního fóra. Opakování látky formou procvičovacích testů umožníme na modelových otázkách – úspěšnost testu bude automaticky kontrolována a vyhodnocována webovou aplikací, která také bude testy opakovaně náhodně generovat. Nultý týden kurzu bude věnován testování přístupu do výukového systému, návodu k práci s kurzem, vyplnění profilu uživatele atd. V poslední lekci si budete moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Vše bude přístupné od svého uvedení (studijní materiály minimálně 24 hodin před začátkem lekce, procvičovací testy během lekce) po celý zbytek kurzu, včetně dvou týdnů mezi poslední lekcí a přijímacími zkouškami.

Kurz proběhne v únoru až květnu 2019, poté bude přístupný k vašemu vlastnímu procvičování až těsně před přijímacími zkouškami v červnu 2019. 

Každý účastník kurzu absolvuje jednu lekci každého předmětu týdně. Účastníci se přihlásí do jedné ze čtyř skupin, které se liší týdenním rozvrhem:

  pondělí
16.45–18.15
pondělí
18.30–20.00
středa
16.45–18.15
středa
18.30–20.00
skupina A Bi Ch Fy
skupina B Ch Fy Bi
skupina C Fy Bi Ch
skupina D Bi Ch Fy

Počet účastníků v jedné skupině je omezen.

Elektronické přihlašování na kurz bude zahájeno v prosinci 2018.

Po odeslání přihlášky bude uchazeči rezervováno místo ve vybrané skupině (do naplnění maximální kapacity dané skupiny), a současně mu bude automaticky doručen e-mail s instrukcemi pro provedení platby. Cena kurzu v roce 2018 byla 6 000 Kč. Pro platby ze zahraničí je možno uhradit platbu v eurech, cena se bude odvíjet od kurzu CZK/EUR (v roce 2018 byla 240 €). Po přijetí platby na účet fakulty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení a následně i své heslo pro přihlášení do kurzu a další instrukce. Pokud platba nedorazí na účet 2. LF UK do 10 kalendářních dnů od přihlášení, rezervace propadne, přihláška bude zrušena a uvolněné místo bude nabídnuto případným náhradníkům. Platba bez řádné přihlášky a bez specifických platebních údajů není dostatečná pro zapsání do kurzu.

Kurz je přípravou na písemnou část přijímacího řízení na 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oborech biologie, chemie a fyzika, ale v žádném případě přijímací řízení nenahrazuje ani není zárukou přijetí na fakultu. V přijímacím řízení se k účasti v kurzu nepřihlíží.

Pro dotazy ohledně kurzu je vám k dispozici kontaktní email .

Vydáno: 20. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 15. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová