Řádné ukončení studia

Studentem přestáváte být v den, kdy jste úspěšně vykonal/a poslední státní rigorózní zkoušku. V tento den nebo co nejdříve po tomto dnu přijďte za mnou na studijní oddělení tzv. řádně ukončit studium.

Nezapomeňte prosím, že nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení studia (vykonání poslední zkoušky) byste se, jako absolventi, měli zaregistrovat na Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Tato informace je pro Vás důležitá pouze v případě, pokud ještě nemáte domluvené pracovní místo.

K řádnému ukončení studia je nutné mít:

  • potvrzení z knihovny, že jsou odevzdány všechny studijní materiály,
  • index – výkaz o studiu na vysoké škole (proběhne kontrola zapsaní všech SRZ a ZK),
  • kopii celého indexu k založení do osobní složky studenta,
  • výstupní prohlídku (musí ji mít studenti, kteří jsou registrováni u MUDr. Berkovičové – doporučuji domluvit se s ní předem na tel.: 224 949 035 nebo l. 204, l. 225; ostatní studenti nemusí mít výstupní prohlídku),
  • průkaz studenta, ISIC (odevzdávají ho zde všichni studenti, kteří nepokračují dále v doktorském studiu v rámci UK),
  • klíč od šatny (pro vrácení zálohy 300,– Kč je nutné předložit doklad o jejím zaplacení a klíč – někteří studenti si nechali doklad o zaplacení u mne, někteří ho mají u sebe).
     

Ode mne ihned obdržíte:

  • potvrzení do indexu o řádném ukončení studia a datum,
  • potvrzení o ukončení studia (dokument) a do promoce to bude Váš doklad, který můžete použít pro budoucího zaměstnavatele, úřad práce, popř. další organizace (sociální, zdravotní...).
Vydáno: 26. 2. 2010 / Poslední aktualizace: 4. 4. 2016 / Odpovědná osoba: Marie Havlová