Student

0

Termín pro odeslání přihlášky končí 27. září.

0

S účinností od 1. 7. 2018 se zvyšují ceny triček a plášťů. Zároveň bude probíhat výprodej textilu se starým logem, a to do vyprodání zásob. Výprodej se týká dámských plášťů velikosti L až XXL a pánských plášťů velikosti XL, vše za jednotnou cenu 100 Kč.

 

0

Termíny a podrobnosti zápisů pro ak. rok 2018/19.

0
Studenti naší fakulty jsou srdečně zváni k  aktivní i pasivní účasti na V. odborném setkání studentů lékařských fakult, které se uskuteční dne 4. 10. 2018 v Ostravě. Pořádá Lékařská fakulta Ostravské univerzity.
 
0

Seminář seznámí studenty s možnostmi financování krátkodobých výjezdů na partnerské univerzity... 1. října 2018, Zelená posluchárna RUK, podrobnosti na Facebooku.

0

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Imatrikulace je slavnostní přijetí nových studentů do akademické obce vysoké školy... Přečtěte si o jejím smyslu a zajímavostech.

0

Ve středu 17. října 2018 v 9 hodin se koná pro nově nastupující studenty prvních ročníků slavnostní imatrikulace. Sraz je v 8.30

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2018 lze podávat do 1. října.

1

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2018/19

Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

0

Studentský spolek Motolák, který organizuje Buddy Program pro přijíždějící Erasmus studenty, hledá nové zájemce! Co obnáší být Buddy? Co můžete získat, když se do programu zapojíte? Čtěte dále.

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0
0

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.

19.–21. 11. 2018, 28. 1., 4.–6. 2., 1.–3. 4., 8. 4. a 10.–12. 6. 2019

0

2. a 3. ročník Všeobecného lékařství, 3. ročník Fyzioterapie od 10. do 16. 9. 2018.
Ostatní ročníky od 17. do 23. 9. 2018.

0

Žádosti je možné podat do 31. října 2018.

0

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pořádá ve dnech 3. až 5. října 2018 v Kongresovém centru Praha svůj XXV. kongres. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách akce. Studenti lékařských fakult mají tradičně přístup na odborná jednání kongresu zdarma. Mohou se zúčastnit po předložení studijního indexu, případně jiného dokladu prokazujícího příslušnost k akademické obci.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2018/2019.

26.–29. 11. 2018

13., 15. a 16. 5. 2019

0

Rodina z Prahy – západ (Hradišťko) hledá formou placené brigády medika nebo medičku jako pečovatele/asistenta pro syna s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Chlapec je pacientem Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

0

Pořádá IPSC.