Student

0

Zveme studenty na cyklus tří dobrovolných výukových bloků pojmenovaný Imunodeficitní odpoledne, který se bude konat následující tři středy 29. 11., 6. 12. a 13. 12. vždy od 14.00 do asi 16.30 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

0

27. 11. 2017

0

Čtvrtá panelová debata projektu Fenomén, tentokrát na téma Zázrak mozku, proběhne v úterý 28. listopadu od 17 hod. v Malé levé posluchárně. Váženými hosty budou děkan 2. LF UK prof. Vladimír Komárek, významný český psychiatr dr. Radkin Honzák a nejstarší z generace neurochirurgů prof. Vladimír Beneš. Moderuje Anna-Marie Stejskalová.

0

24. 11. 2017 od 10.00 do 12.00 z důvodu promoce

0

Cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití.

0

Lidské srdce v nálevu, ale zejména ta designová a umělecká. Výstava Žiješ srdcem začíná 14. listopadu v pražské DSC Gallery. 30. listopadu půjdou díla do charitativní dražby; z výtěžku budou pořízeny pomůcky pro potřeby workshopů neziskovky Loono. Podrobnosti v tiskové zprávě a na Facebooku.

0

Kurz byl organizován ve dnech 27.–29. 10. 2017 MUDr. Janem Brožem z Interní kliniky naší fakulty.

0

Podívejte se na tabulku s pořadím jednotlivých předmětů v oboru Všeobecné lékařství. Odpovědi pracovišť na hodnocení se budou postupně objevovat zde.

0

Prof. Graham Davies bude předášet na téma Severe immunodeficiencies and their treatment options, a to 12. prosince 2017 od 14.30.

0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

4.–8. 12. 2017

5.–9. 2. 2018

16.–20. 4. 2018

11.–15. 6. 2018

0

Ministerstvo zdravotnictví hledá absolventa či absolventku lékařské fakulty na pozici v oddělení regulace cen a úhrad (FAR/2) odboru farmacie (FAR).

0

Student 5. ročníku Igor Odintsov využil nabídky organizátorů k volnému vstupu na konferenci. Své postřehy shrnul v reportáži. Jako bonus přinášíme záznam veršované přednášky doc. Ondřeje Hrušáka.

0

Od pondělí 23. 10. je v plném rozsahu zahájena výuka v nově zrekonstruovaných posluchárnách v areálu nemocnice. Vedení fakulty se ještě jednou omlouvá za komplikace, které opožděné zprovoznění způsobilo.

Děkan fakulty vyhlašuje rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/17.

0

Termín podávání žádostí – 1. prosinec 2017.

0

Ústav anatomie hledá demonstrátory!

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

20.–22. a 24. 11. 2017

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Pediatrická klinika nabízí studentům s vážným zájmem o pediatrii možnost navštěvovat nad rámec běžné výuky Pediatrický kroužek.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

5.–7. 12. 2017

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

6.–8. 2. 2018

17.–19. 4. 2018

13.–15. 6. 2018

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Po velmi dlouhé době nová učebnice pro výuku latinské lékařské terminologie pro studenty Všeobecného lékařství.

0

Povinná literatura ke zkoušce z angličtiny pro druhý ročník magisterského studia.

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

27., 28. a 30. 11. 2017

15., 16. a 18. 1. 2018

16., 17. a 19. 4. 2018

14., 15. a 17. 5. 2018

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

0

20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce hledá autory kvalitních studentských a výzkumných projektů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny z celkové částky 1 milion korun. Registrovat se můžete do 27. listopadu 2017.

Kraj Vysočina umožňuje studentům lékařských fakult od úspěšného zakončení druhého ročníku požádat o zařazení do stipendijního programu.