Student

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019–2022

12. 9. 2018

0

Navštivte výjimečný kurz Sekce dětské a dorostové psychiatrie, který se zaměří na prevenci duševních poruch u dětí a dospívajících a podporu lidí s poruchami autistického spektra. Koná se 23. 7. 2018.

0
0

Hledáme nového kolegu, PhD studenta či mladého postdoca, do týmu věnujícího se primárním imunodeficiencím a imunitní dysregulaci na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol!

21. 5. – 22. 6. 2018

0

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

0

Pořádá IPSC.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol