Student

0

od 26. 2. do 2. 3. 2018

0

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce, včetně mobility pracovníků.

0

A trip for international students takes place on 14 and 15 April 2018.

3.–6. 4. 2018

0

The call for applications for the 2018 Scientific Prizes of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Medicine has been launched...

0

Chybějící prezenci si můžete nahradit v ostatních hodinách TV.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2017/2018.

0

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.
Předpokládaný termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro standardní, juniorské a bilaterální projekty je konec února 2018.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Podrobnosti v příloze.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti pořádá 22. a 23. února 2018 své Pracovní dny...

0

An opportunity to engage in a hands-on research experience at many of Europe, USA, and Asia's premier educational institutions.

0

Do 28. 2. 2018 je možné podávat návrhy na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počín.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

16.–20. 4. 2018

11.–15. 6. 2018

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

17.–19. 4. 2018

13.–15. 6. 2018

16., 17. a 19. 4. 2018

14., 15. a 17. 5. 2018

Kraj Vysočina umožňuje studentům lékařských fakult od úspěšného zakončení druhého ročníku požádat o zařazení do stipendijního programu.