Základní specializační obory

Obory specializačního vzdělávání lékařů jsou stanoveny vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů a jejími novelami č. 361/2010 Sb., č. 286/2013 Sb.č. 8/2014 Sb.

Tato vyhláška stanoví nově 41 základních oborů a 47 nástavbových oborů pro lékaře, dále označení odbornosti příslušných specialistů, minimální délku specializačního vzdělávání, která se však může lišit od minimální délky dané vzdělávacím programem, a povinný základní kmen.

Zařazení do nástavbového oboru je podmíněno získáním příslušné specializované způsobilosti v základním oboru.

Vydáno: 28. 7. 2014 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová