Legislativa upravující specializační vzdělávání

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:
 

  • veřejnoprávní smlouva (http://mzcr.cz/dokumenty/mz-x-universita-karlova_5526_2334_1.html) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze,
  • zákon č. 95/2004 Sb. – o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, s účinností od 1. 4. 2004, ve znění pozdějších právních předpisů, zejména zákona č. 189/2008 Sb., s účinností od 1. 7. 2008, v současné době probíhá novelizace. S účinností od 1. 7. 2017 začne platit schválená novela.
  • nařízení vlády č. 184/2009 Sb. – o stanovení výše úhrad za zkoušky, s účinností od 1. 7. 2009, novela nařízení vlády pod č. 225/2011 Sb.,
  • vyhláška č. 185/2009 Sb. – o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1. 7. 2009 a novela vyhlášky ve znění vyhlášek č. 361/2010 Sb., č. 286/2013 Sb.č. 8/2014 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1. 1. 2011,
  • vyhláška č. 188/2009 Sb. – o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1. 7. 2009,
  • věstník MZ ČR, roč. 2013 ze dne 22. 1. 2013 – nové úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů,
  • věstník MZ ČR, částka 5, Září 2013,
  • věstník MZ ČR, částka 5, Květen 2015 – nové vzdělávací programy základních oborů angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie.
Vydáno: 28. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 30. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Bc. Kateřina Hřebcová