Formuláře žádostí

Uchazeč vyplní formulář v elektronické podobě ve webové aplikaci evidence zdravotnických pracovníků (EZP), následně jej vytiskne a podepsaný se všemi přílohami zašle na 2. LF UK, Oddělení specializačního vzdělávání, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5.

Stránky ministerstva – https://ezp.mzcr.cz/, kde jsou formuláře umístěny, nemají prozatím(?) platný certifikát. Přesto se nebojte na ně vstoupit. Pokud se vám tedy po kliknutí na jeden z následujících odkazů otevře chybová hláška, vyberte možnost „Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)“, „Přijmout neúplný certifikát“, „Invalid certificate... Continue“, „Vím, o co se jedná“ či jinou podobnou možnost, kterou vám nabídne váš prohlížeč.

  1. Žádost o zařazení do základního oboru pro lékaře a zubní lékaře – EZP
  2. Žádost o zařazení do kurzu 2. LF UK
  3. Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene – EZP
  4. Žádost o započítání odborné praxe nebo její části absolvované v jiném oboru specializace – EZP
  5. Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě – (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) – EZP
Vydáno: 30. 7. 2013 / Poslední aktualizace: 26. 8. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová