Vnitřní předpisy fakulty

Platnost: 10. 10. 2008
Účinnost: od 1. 11. 2008 do (trvá)
Platnost: 24. 1. 2014
Účinnost: od 1. 2. 2014 do (trvá)

pro studenty zapsané po 1. 5. 2006

Platnost: 14. 1. 2013
Účinnost: od 1. 2. 2013 do (trvá)
Platnost: 10. 10. 2008
Účinnost: od 1. 11. 2008 do (trvá)