Vnitřní předpisy fakulty

Platnost: 10. 10. 2008
Účinnost: od 1. 11. 2008 do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Platnost:
Účinnost: do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Platnost: 24. 1. 2014
Účinnost: od 1. 2. 2014 do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

pro studenty zapsané po 1. 5. 2006

Platnost:
Účinnost: do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

 

Platnost: 14. 1. 2013
Účinnost: od 1. 2. 2013 (účinnost vybraných pasáží trvá)
Platnost: 10. 10. 2008
Účinnost: od 1. 11. 2008 do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Platnost: 2. 6. 2017
Účinnost: od 2. 6. 2017 do (trvá)

 

Předchozí znění