Metodické pokyny

Metodické pokyny jsou přístupné zaměstnancům 2. LF UK po přihlášení.

Uzavírání a vyplácení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Platnost 2. 1. 2014
Účinnost 2. 1. 2014