Modelové otázky z přijímacích testů z fyziky, biologie a chemie

Nabízíme vám možnost zakoupení 6. upraveného vydání souboru otázek pro přijímací zkoušky na 2. lékařské fakultě na:

magisterský studijní program:

 • Všeobecné lékařství (tři publikace – biologie, fyzika, chemie)

bakalářské studijní programy:

 • Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie (tři publikace – biologie, fyzika, chemie)
 • Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra (jedna publikace – biologie)

Cena za jednu publikaci souboru je:

 • 120 Kč při osobním odběru na fakultě,
 • 210 Kč při následném zaslání poštou po České republice,
 • 410 Korun českých při následném zaslání poštou do Slovenské republiky.

Cena za komplet tří publikací je:

 • 360 Kč při osobním odběru na fakultě,
 • 450 Kč při následném zaslání poštou po České republice,
 • 650 Korun českých při následném zaslání poštou do Slovenské republiky.
   
V cenách za následné zaslání poštou je již zahrnuto poštovné a balné.

Po úhradě příslušné částky zašlete laskavě platební doklad na adresu:

Univerzita Karlova
2. lékařská fakulta, Studijní oddělení
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

nebo emailem na adresu: .

Zaplacené vybrané brožury vám budou následně zaslány doporučenou poštou.

Vaši adresu uveďte laskavě hůlkovým písmem a zašlete současně s dokladem o zaplacení.

Platbu poukazujte na adresu:

Komerční banka Praha 6, č.ú. 37530021/0100
KS 558
VS 901

Od 14. 1. 2019 nebude možný osobní odběr modelových otázek na fakultě.

 

V 6. vydání zakoupeném v roce 2014–2015 se objevilo několik chyb, jejich opravy najdete zde. V souboru zakoupeném v roce 2016 a později již byly tyto chyby odstraněny.

Kontakt:

Vydáno: 17. 4. 2012 / Poslední aktualizace: 9. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková