Umístění pracovišť 2. LF UK v areálu FN Motol

Vydáno: 4. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 12. 10. 2016 / Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk Prokš