Kolegium děkana

Funkční období: od 1. února 2014 do 31. ledna 2018.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
e-mail:
 

Proděkani

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
proděkan pro personální problematiku
tel.: 224434800
e-mail:

 
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
proděkanka pro studium klinických oborů
tel.: 224432056
e-mail:

 
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
tel.: 224432852
e-mail:

 


 
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
proděkanka pro nelékařské studijní programy
tel.: 224439264
e-mail:

 


 
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro studium a akademické kvalifikace
tel.: 224435600
e-mail:

 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a investice
tel.: 224439201
e-mail:

 
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
tel.: 224436580
e-mail:

Další členové kolegia

Mgr. Petra Fabingerová
členka kolegia děkana
koordinátorka mezinárodních studentů
tel.: 224435815
e-mail:

 
MUDr. Martin Holcát, MBA
člen kolegia děkana

 
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
člen kolegia děkana
tel.: 224436800
e-mail:

 
Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
členka kolegia děkana
tel.: 224435802
e-mail:

 
MUDr. Michal Pelíšek
člen kolegia děkana
tel.: 224435800
e-mail:

 
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
člen kolegia děkana
tel.: 224436400
e-mail:

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

stálý host kolegia děkana

tel.: 224436801

e-mail:

 
Vydáno: 30. 1. 2014 / Poslední aktualizace: 27. 3. 2017 / Odpovědná osoba: PhDr. Ludmila Vostřáková