Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Zaměření pracoviště:
 
Komplexní péče o pacienty s neuroinfekcí. Bakteriální meningitidy u dětí a projevy imunologických aspektů u vybraných infekcí. Mechanismy vzniku lymeské borreliózy, její léčba a studium nervových forem z klinického hlediska. Komplexní intenzivní péče o děti s infekčními nemocemi, zejména problematika respiračních nákaz, průjmová onemocnění v dětském i dospělém věku. Principy antibiotické politiky. Cestovní medicína a importované nákazy. Vývoj laboratorních metod pro diagnostiku infekčních nemocí založených zejména na sérologickém a elektroforetickém principu (izoelektrická fokusace) a průkazu DNA (PCR).

Aktivní účast pracovníků našeho pracoviště na kongresech.