Kdo je školitel – konsultant?

Za školitele – konsultanta je možné považovat:

  1. toho, kdo je takto uveden v přihlášce studenta k doktorskému studiu
  2. spoluautora publikací doktoranda, přikládaných k disertační práci (to je důkazem systematické spolupráce)

Jan Trka, proděkan pro vědu & výzkum

Vydáno: 1. 4. 2012