Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2017/2018

Všichni studenti si k zápisu přinesou vytištěný formulář „Výsledky zapsaných povinností za předcházející akademický rok”.

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu. Studenti, kteří se budou chtít elektronicky zapsat, musí mít splněny všechny studijní povinnosti. Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 4. 9. 2017 do 1. 10. 2017.
 

Zápis do 1. ročníků se provádí odlišným způsobem.

Zápis pro 1. ročníky:

  • Magisterské studium – Všeobecné lékařství
  • Navazující magisterské studium – Fyzioterapie
  • Bakalářské studium – Fyzioterapie
  • Bakalářské studium – Všeobecná sestra

4. 7. 2017 – řádný termín od 9.00 v Pelouchově posluchárně na Plzeňské
10. 7. 2017 – náhradní termín od 9.00 v Pelouchově posluchárně na Plzeňské

 

Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti:

27. 9. 2017 – od 9.00
 

Zápis do vyšších ročníků:

19.–20. 9. 2017 10.00–12.00
studijní referentka: Hedvika Hubáčková
2.–3. ročník – Všeobecné lékařství – zápis na Studijním oddělení
Důležité!!!
K zápisu s sebou přinést kopii indexu právě ukončeného ročníku.
 
19. 9. 2017 10.00–12.00
studijní referentka: Andrea Komarová
4.–5. ročník – Všeobecné lékařství – zápis na Studijním oddělení
Důležité!!!
K zápisu s sebou přinést kopii indexu právě ukončeného ročníku.
 
20. 9. 2017 10.00–12.00
studijní referentka: Andrea Komarová
6. ročník – Všeobecné lékařství – zápis na Studijním oddělení
Důležité!!!
K zápisu s sebou přinést kopii indexu právě ukončeného ročníku.
 
21. 9. 2017 10.00–12.00
studijní referentka: Mgr. Jana Procházková

2. ročník – NMgr. Fyzioterapie – zápis na Studijním oddělení

2.–3. ročník – Bc. Fyzioterapie – zápis na Studijním oddělení

2.–3. ročník – Všeobecná sestra – zápis na Studijním oddělení
Důležité!!!
K zápisu s sebou přinést kopii indexu právě ukončeného ročníku.

 
19. 9. 2017
21. 9. 2017
22. 9. 2017
10.00–12.0013.00–15.00
10.00–12.00
13.00–15.00
10.00–12.00
studijní referentka: Renata Habětínová
2.–6. ročník – Všeobecné lékařství – zahraniční studenti – zápis na Studijním oddělení

V tyto vymezené úřední hodiny se dostaví pouze studenti, kteří nežádají o elektronický zápis.

Vydáno: 12. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 8. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Renata Habětínová