Dr. Roman Chmel o transplantacích dělohy

Rozhovor s přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol MUDr. Romanem Chmelem, Ph.D., vyšel 4. 1. 2019 v magazínu Hospodářských novin Ego.

Fotografie: HN

Vydáno: 7. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.