Doc. Jana Prausová k léčbě rakoviny prsu nejnovějšími léky

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, odpovídala v reportáži Přes 70 % žen s rakovinou prsu a metastázemi nedosáhne na moderní léčbu. Prodloužila by jim život. Novinky.cz (21. 11. 2018).

Vydáno: 26. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.