Nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

0

Přijmeme absolventa VŠ biomedicínského vzdělání se zájmem o vědecko-výzkumnou a publikační činnost v oblasti histologie a embryologie.

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK hledá zájemce o vědeckou práci a Ph.D. studium na projektu: „Úloha změněné renální vaskulární reaktivity v rozvoji renální dysfunkce a její následná role v progresi chronického srdečního selhání: preklinické studie na zvířecích modelech“. Podrobnosti v příloze.