Věda a výzkum

Oddělení pro vědeckou činnost
a zahraniční styky

Zaměstnanci

Kontakty

Kdo je školitel - konsultant?

Za školitele - konsultanta je možné považovat:

  1. toho, kdo je takto uveden v přihlášce studenta k doktorskému studiu
  2. spoluautora publikací doktoranda, přikládaných k disertační práci (to je důkazem systematické spolupráce)
     

Jan Trka, proděkan pro vědu & výzkum