3. LF

Rozvrhy 2019/2020 – letní semestr

Výuka neprobíhá podle původní rozvrhu z důvodu neotevření některých sportovišť.

Pro jednotlivé týdny je aktuální rozvrh zveřejněn vždy v Aktualitách.

Tělesná výchova


Pohybové aktivity v sekundární prevenci PASP – 2. ročník Veřejné zdravotnictví


Jak se zapsat na tělesnou výchovu?

  • 1. ročníky Všeobecného lékařství 2. LF (povinný předmět): mají hodiny TV ve svém rozvrhu dle jednotlivých kruhů. Náplň výuky je předem dána. Na TV se nehlásí.
  • 2. a 3. ročník Všeobecného lékařství 2. LF, 3. ročník 2. LF Fyzioterapie (povinný předmět): přihlašování na TV proběhne elektronicky od 2. 9. 2019 10.00 hod. do 20. 9. 2019 18.00 hod.
  • Ostatní ročníky 2. LF a 3. LF (volitelné předměty): přihlašování proběhne elektronicky od 9. 9. 2019 10.00 hod. do 20. 9. 2019 18.00 hod. Po tomto datu je nutné kontaktovat konkrétního vyučujícího.

Zde se přihlásíte na TV.

Upozornění: všichni studenti, kteří se budou hlásit na volitelný předmět tělesná výchova, musí mít předmět zapsán i v SISu (indexu).


Pokyny k úhradě TV a volitelných kurzů – zimní semestr 2019/2020


Rozvrhy volitelných kurzů:

Volitelné předměty a kurzy 3. LF


Informace o povinných a volitelných předmětech 2019/2020

Vydáno: 25. 8. 2015 / Poslední aktualizace: 7. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein