3. LF

Rozvrhy 2018/19 – zimní semestr

Tělesná výchova


Pohybové aktivity v primární prevenci PAPP – 1. ročník Veřejné zdravotnictví

Pohybové aktivity v sekundární prevenci PASP – 2. ročník Veřejné zdravotnictví


Jak se zapsat na tělesnou výchovu?

  • 1. ročníky Všeobecného lékařství 2. LF (povinný předmět): mají hodiny TV ve svém rozvrhu dle jednotlivých kruhů. Náplň výuky je předem dána. Na TV se nehlásí.
  • 2. a 3. ročník Všeobecného lékařství 2. LF, 3. ročník 2. LF Fyzioterapie (povinný předmět): přihlašování na TV proběhne elektronicky od 10. 9. 2018, 8.00 do 16. 9. 2018, 8.00.
  • Ostatní ročníky 2. LF a 3. LF (volitelné předměty): přihlašování proběhne elektronicky od 17. 9. 2018, 8.00 do 23. 9. 2018, 8.00.
     

Zde se přihlásíte na TV (https://stary.lf2.cuni.cz/secure/tv/?rok=2018&semestr=1)

Upozornění: všichni studenti, kteří se budou hlásit na volitelný předmět tělesná výchova, musí mít předmět zapsán i v SISu (indexu).

 


Pokyny k úhradě TV a volitelných kurzů – letní semestr 2018/19


Rozvrhy volitelných kurzů:

Volitelné předměty a kurzy 3. LF


Informace o povinných a volitelných předmětech 2018/2019

Vydáno: 25. 8. 2015 / Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein