Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínky k udělení zápočtů za akademický rok 2019/2020

 

Studenti 2. LF UK

 • pokud máte splněné podmínky k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SISu, poté obdržíte zápis do indexu na studijním oddělení 2. LF UK
 • pokud vám chybí do 10 % ke splnění podmínek k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SISu, nejpozději do 30. 6. 2020
 • pokud vám chybí 10 % a více ke splnění podmínek k udělení zápočtu, jsou možnosti ke splnění následující:
 1. aktivní fyzická účast ve výuce, která probíhá dle aktuálního rozvrhu na našich webových stránkách, který se průběžně mění dle opatření rektora UK a MZ ČR a dalších.
 2. distanční forma účasti v soutěži, která bude zveřejněna v nejbližších dnech na našich webových stránkách, kdy si dle svých možností vyberete běh (chůzi) nebo cyklistiku a pro udělení zápočtu je třeba v soutěži splnit dle výběru minimálně toto:
 • běh 5 × 5 km  nebo 
 • cyklistika 5 × 20 km 
 • po splnění kontaktujte vašeho vyučujícího TV pro zapsání zápočtu do SIS

Vaše prezence si můžete zkontrolovat zde.

předmět nutný počet prezencí pro získání zápočtu pokud nemám ?
povinné předměty 2.LF – tělená výchova  20 účast na výuce / soutěž
volitelné předměty 2.LF – tělesná výchova 10 účast na výuce / soutěž
kurzy a ostaní volitelné předměty  dle dohody s vyučujícím  

 Podmínky k účasti v soutěži budou zveřejněny na našich webových stránkách.

 Po splnění podmínek vám bude zapsán zápočet za předmět do SIS a poté obdržíte zápis do indexu na studijním oddělení 2. LF UK


Studenti 3. LF UK  tělesná výchova

 • pokud máte splněné podmínky k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SIS, nejpozději do 30. 6. 2020 (minimální počet prezencí 12)
 • pokud vám chybí do 10 % ke splnění podmínek k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SIS, nejpozději do 30. 6. 2020 (minimální počet prezencí 10)
 • pokud vám chybí 10 % a více ke splnění podmínek k udělení zápočtu, jsou možnosti ke splnění následující:
 1. aktivní fyzická účast ve výuce, která probíhá dle aktuálního rozvrhu na našich webových stránkách, který se průběžně mění dle opatření rektora UK  a MZ ČR a dalších.
 2. distanční forma účasti v soutěži, která bude zveřejněna v nejbližších dnech na našich webových stránkách, kdy si dle svých možností běh (chůzi) nebo cyklistiku a pro udělení zápočtu je třeba v soutěži splnit dle výběru minimálně toto:
 • běh 5 × 5 km 
 • cyklistika 5 × 20 km 

Vaše prezence si můžete zkontrolovat zde.

 Podmínky k účasti soutěži budou zveřejněny  na našich webových stránkách do konce května.

 Po splnění podmínek vám bude zapsán VP do SISu.

Počet prezencí nutných k získání zápočtu:

Pro povinný předmět TV 2, 3 na 2. LF činí minimální počet prezencí 22 za akademický rok (tj. 11 zimní + 11 letní semestr).
 
Pro volitelné předměty 2. i 3. LF je minimální počet prezencí 12 za akademický rok. Pokud není stanoveno jinak v SIS.
 

Studenti 3.LF – kurzy

Podmínky pro splnění zápočtů za volitelné kurzy si stanoví každý vyučující individuálně.


Podmínky udělení zápočtu za letní a zimní sportovní kurzy

 • Zápočet za zimní nebo letní sportovní kurz (povinný nebo volitelný předmět) bude udělen studentům, kteří splnili podmínky pro daný kurz uvedené v SIS.
 • Studenti 2. LF obor Všeobecné lékařství mají povinnost absolvovat 1 sportovní kurz (zimní nebo letní) během prvních dvou let studia.
 • Studenti 2. LF obor Fyzioterapie mají povinnost absolvovat v 1. ročníku zimní a v 2. ročníku letní sportovní kurz.
 • Aktivní účast v předepsaném rozsahu na jednom týdenním (typ A) nebo dvou víkendových (typ B) kurzech.
 • Podmínky pro splnění sportovních kurzů se nemění.
Vydáno: 1. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein