Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínky pro udělení zápočtu z tělesné výchovy / kurzů za akademický rok 2017/2018
 

  • Pokud není určeno jinak, je student povinen se aktivně účastnit výuky TV dle SIS. (Pro konkrétní předmět nebo kurz jsou uvedeny v SIS zápočtové požadavky / podmínky ke zkoušce.)
  • Pro povinný předmět TV 1, 2, 3 na 2. LF činí minimální počet prezencí 1980 minut, tj. 44 výukových (45minutových) lekcí za akademický rok.
  • Pro volitelné předměty je minimální počet prezencí 1080 minut, tj. 24 výukových (45minutových) lekcí za akademický rok. Pokud není stanoveno jinak v SIS.
  • Student si může v průběhu akademického roku nahradit maximálně 20 % z celkové výuky tělesné výchovy jiným než původně zvoleným sportem.
    Individuální studijní plán lze získat pouze podáním písemné žádosti do 31. 10. 2017 a jejím následným schválením vedoucím ÚTV 2. LF UK v Praze. Individuální studijní plán je určen pro výkonnostní sportovce. Student musí před podáním žádosti upřesnit s Mgr. Janem Gajdošíkem splnění sportovních reprezentačních povinností.
     

Podmínky udělení zápočtu za sportovní kurzy

  • Zápočet za zimní nebo letní sportovní kurz (povinný nebo volitelný předmět) bude udělen studentům, kteří splnili podmínky pro daný kurz uvedené v SIS.

  • Aktivní účast v předepsaném rozsahu na jednom týdenním (typ A) nebo dvou víkendových (typ B) kurzech.

Vydáno: 1. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 30. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein