VSK Medik Praha

VSK Medik Praha

Celým názvem Vysokoškolský sportovní klub Medik Praha, z. s., je zájmové sdružení studentů, zaměstnanců a přátel 2. a 3. lékařské fakulty.

Hlavní náplní tohoto klubu je organizace sportovních akcí mimo výuku. Většinou jde o různé formy tréninků, případně sportovně zaměřených kurzů, ať už se jedná o akce víkendové nebo týdenní. Organizujeme jak letní (vodácké či cyklistické), tak zimní kurzy (běžecké, sjezdové nebo snowboardové).

VSK Medik úzce spolupracuje s Ústavem tělesné výchovy 2. lékařské fakulty a v této součinnosti i zabezpečuje přípravu či soustředění úspěšných sportovních oddílů. 

Další činností je pak pořádání letních a zimních rekreací, kterých se zúčastňují bývalí studenti a zaměstnanci obou zmíněných fakult včetně rodinných příslušníků. Díky těmto aktivitám udržujeme dlouholeté sociální vazby mezi bývalými kolegy a spolužáky.

Jakékoli další informace vám sdělí asistenti v hodinách TV a na webových stránkách najdete i seznam akcí a kurzů pro příslušný akademický rok. Doufáme, že i vy rozšíříte naše řady.

  • Jak se stát členem VSK Medik: zaregistrovat se pomocí formuláře při některé z akcí pořádaných VSK medik a zaplatí členský příspěvek 200 Kč / rok pro studenty do 26 let, 300 Kč / rok pro absolventy.
  • Výhody členství: možnost čerpání dotací na sportovní soustředění od ČAUS (Česká asociace univerzitního sportu), možnost účastnit se sportovních soustředění, akcí a kurů pořádaných VSK.

Seznam kurzů a akcí pořádaných VSK Medik

Vydáno: 9. 2. 2016 / Poslední aktualizace: 9. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein