Zásady ubytování

na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009

Celé znění naleznete na: www.cuni.cz (Opatření rektora č. 16/2007)

Koleje a menzy

Univerzita Karlova – koleje a menzy, ředitelství, Praha 1, Voršilská 1, tel.: 224 933 825, 224 931 000, fax: 224 930 084, http://kam.cuni.cz

Zdravornické zařízení pro vysokoškoláky

Adresa:
Studentský zdravotní ústav
Praha 1, Spálená 12
tel.: 224 947 113, 222 924 213

Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor