Fond mobility

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do podzimního kola 2020-2. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci. Termín pro podávání přihlášek je od 21. září do 18. října 2020 (do půlnoci).

Bližší infomace naleznete na stránkách Rektorátu Univerzity Karlovy zde.

Přihláška ke stažení

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, , na zahraničním oddělení.


Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
  5. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Před podáním přihlášky doporučujeme:

  • především prostudovat priority FM pro konkrétní rok
  • mít jednoznačně napsaný pracovní program své cesty (např. preferuje se dokončení doktorandské práce, specializační studium daného etnika apod.)
  • přednost mají několikaměsíční pobyty
  • od přijímacího místa musíte předložit zvací dopis (prokazují zájem o vás jako studenta / pracovníka), nikoliv pouze potvrzení o ubytování
  • je nutné mít doporučení domácí fakulty

Hodláte-li jet někam pouze „na zkušenou“ nebo vylepšit své jazykové schopnosti, volte určitě jiný program – např. Erasmus.

Před výjezdem je nutné doložit podepsané prohlášení Evidence stáží – prohlášení, které odevzdáte na zahraničním oddělení. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu musíte doložit potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu.

Vydáno: 26. 2. 2014 / Poslední aktualizace: 2. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne